Od czego zacząć

Edit This Page

Od czego zacząć

Ten rozdział poświęcony jest różnym metodom konfiguracji i uruchomienia Kubernetesa.

Istnieje wiele rozwiązań dopasowanych do różnych potrzeb użytkowników: łatwości w utrzymaniu, wymagań bezpieczeństwa, poziomu sterowania, dostępności zasobów oraz niezbędnego doświadczenia do zarządzania klastrem.

Klaster Kubernetes możesz zainstalować na lokalnym komputerze, w chmurze czy w prywatnym centrum obliczeniowym albo skorzystać z klastra Kubernetes udostępnianego jako usługa. Inną możliwością jest budowa własnego rozwiązania opartego o różnych dostawców usług chmurowych, bądź bazującego bezpośrednio na sprzęcie fizycznym.

W dużym uproszczeniu, możesz zbudować klaster Kubernetes zarówno w środowisku szkoleniowym, jak i na potrzeby produkcyjne.

Środowisko do nauki

Aby uruchomić klaster Kubernetes do nauki na lokalnym komputerze, skorzystaj z rozwiązań opartych o Dockera — z narzędzi wspieranych przez społeczność Kubernetesa, bądź innych narzędzi dostępnych w ekosystemie.

Tabela z rozwiązaniami pozwalającymi na uruchomienie Kubernetesa na komputerze lokalnym - wspieranymi przez społeczność lub innymi dostępnymi w ekosystemie
SpołecznośćEkosystem
MinikubeCDK on LXD
kind (Kubernetes IN Docker)Docker Desktop
Minishift
MicroK8s
IBM Cloud Private-CE (Community Edition)
IBM Cloud Private-CE (Community Edition) on Linux Containers
k3s
Ubuntu on LXD

Środowisko produkcyjne

Wybierając rozwiązanie dla środowiska produkcyjnego musisz zdecydować, którymi poziomami zarządzania klastrem (abstrakcjami) chcesz zajmować się sam, a które będą realizowane po stronie zewnętrznego operatora.

Przykładowe poziomy abstrakcji klastra Kubernetesa to: aplikacjeThe layer where various containerized applications run. , warstwa danychThe layer that provides capacity such as CPU, memory, network, and storage so that the containers can run and connect to a network. , warstwa sterowaniaThe container orchestration layer that exposes the API and interfaces to define, deploy, and manage the lifecycle of containers. , infrastruktura klastraThe infrastructure layer provides and maintains VMs, networking, security groups and others. i operacje na klastrzeActivities such as upgrading the clusters, implementing security, storage, ingress, networking, logging and monitoring, and other operations involved in managing a Kubernetes cluster. .

Poniższy schemat pokazuje poszczególne poziomy abstrakcji klastra Kubernetes oraz informacje, kto jest za nie odpowiedzialny (sam użytkownik czy zewnętrzny operator).

Rozwiązania dla środowisk produkcyjnychRozwiązania dla środowisk produkcyjnych

Poniższa tabela zawiera przegląd dostawców środowisk produkcyjnych i rozwiązań, które oferują.

Tabela z rozwiązaniami pozwalającymi na uruchomienie Kubernetesa na komputerze lokalnym - wspieranymi przez społeczność lub innymi dostępnymi w ekosystemieTabela z dostawcami i rozwiązaniami dla środowisk produkcyjnych.
DostawcaZarządzanaChmura “pod klucz”Prywatne centrum danychWłasne (w chmurze)Własne (VM lokalne)Własne (Bare Metal)
Agile Stacks
Alibaba Cloud
AmazonAmazon EKSAmazon EC2
AppsCode
APPUiO 
Banzai Cloud Pipeline Kubernetes Engine (PKE)
CenturyLink Cloud
Cisco Container Platform
Cloud Foundry Container Runtime (CFCR)
CloudStack
Canonical
Containership
D2iQKommanderKonvoyKonvoyKonvoyKonvoy
Digital Rebar
DigitalOcean
Docker Enterprise
Fedora (Multi Node) 
Fedora (Single Node) 
GardenerCustom Extensions
Giant Swarm
GoogleGoogle Kubernetes Engine (GKE)Google Compute Engine (GCE)GKE On-Prem
IBMIBM Cloud Kubernetes ServiceIBM Cloud Private
IonosIonos Managed KubernetesIonos Enterprise Cloud
Kontena Pharos
KubeOne
Kubermatic
KubeSail
Kubespray
Kublr
Microsoft AzureAzure Kubernetes Service (AKS)
Mirantis Cloud Platform
Nirmata
NutanixNutanix KarbonNutanix KarbonNutanix AHV
OpenNebulaOpenNebula Kubernetes
OpenShiftOpenShift Dedicated i OpenShift OnlineOpenShift Container PlatformOpenShift Container PlatformOpenShift Container Platform
Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes (OKE)
oVirt
PivotalEnterprise Pivotal Container Service (PKS)Enterprise Pivotal Container Service (PKS)
Platform9Platform9 Managed KubernetesPlatform9 Managed Kubernetes
RancherRancher 2.xRancher Kubernetes Engine (RKE)k3s
StackPoint 
Supergiant
SUSE
SysEleven
Tencent CloudTencent Kubernetes Engine
VEXXHOST
VMwareVMware Cloud PKSVMware Enterprise PKSVMware Enterprise PKSVMware Essential PKSVMware Essential PKS
Z.A.R.V.I.S.

Twoja opinia